آمبولانس

118 بازدید

مطالب مرتبط

نام ادرس تلفن
آسیا امداد تهران – منطقه 06 – بلوار کشاورز 021-88973169
تهران نجات تهران – منطقه 11 – کارگر جنوبی 021-66902770
جم تهران – منطقه 05 – بزرگراه اشرفی اصفهانی 021-44611321
شرکت سامان سلامت بردیا تهران – منطقه 11 – فلسطین جنوبی 021-66960748-9
ایران امداد  تهران – منطقه 06 – جمالزاده شمالی 021-6494
510 آزادی  تهران – منطقه 05 – بزرگراه جناح 021-44658498
آزادی  تهران – منطقه 10 – کارون 021-66352131
امداد پزشک تهران تهران – منطقه 05 – بزرگراه آبشناسان 021-44437080
انقلاب تهران – منطقه 06 – انقلاب 021-88826060
بهشت زهرا تهران – منطقه 06 – میرزای شیرازی 021-88901226-9
پایگاه شماره 303 تهران – منطقه 16 – شوش 021-55640000
پایگاه شماره 407 تهران – منطقه 08 – جانبازان 021-22516346
جنت آباد تهران – منطقه 05 – جنت آباد 021-44461056-7
حجت تهران – منطقه 12 – 17 شهریور 021-33121743
زارع تهران – منطقه 06 – م. گل ها 021-88026333
سجاد تهران – منطقه 11 – انقلاب 021-88324960-2
شرکت ایده سلامت دانش  تهران – منطقه 11 – جمهوری 021-66419826
شرکت بهرویان تهران – منطقه 06 – قائم مقام فراهانی 021-88840444
شرکت مرکز یزدان الیاس  تهران – منطقه 07 – مدنی 021-88275424-5
عبدی تهران – منطقه 02 – شهرک ژاندارمری 021-44232101
کوثر  تهران – منطقه 03 – پاسداران 021-22567771-3
مرکز سلامتی ایران تهران – منطقه 06 – بزرگراه کردستان 021-88057777
منطقه 18 تهران – منطقه 05 – شهران 021-44307772
ناجی تهران – منطقه 07 – بزرگراه رسالت 021-88464000-1
یزدان الماس تهران – منطقه 07 – مدنی 021-77561788

ارسال دیدگاه