آزمایش پوست TB مثبت به چه معنا است؟

266 بازدید

مطالب مرتبط

350px-Mantoux tuberculin skin testاین آزمایش نشان می‌دهد که باکتری‌های TB در بدن وجود دارد ولی نمی‌تواند وجود TB فعال یا LTBI(سل نهفته) را تشخیص دهد؛ برای افتراق آنها به انجام آزمایشات بیشتری نیاز است. افرادی که به TB فعال مبتلا هستند معمولا علائمی‌همچون سرفه، تب، عرق شبانه یا کاهش وزن دارند.

منبع:

www.Webmed.com

ارسال دیدگاه