محیط کودکی به شدت بر توانایی شناختی افراد موثر است

88 بازدید

مطالب مرتبط

افراد جوانی که در کودکی در خانواده تحصیل کرده رشد کرده‌اند، توانایی شناختی بیشتری نسبت به افرادی که در محیط نامساعدتری رشد کرده‌اند، دارند.chizhaie-k-yad-gereftim

این مطالعه، یافته‌های قبلی درباره نقش ژن در این باره را تکذیب نمی‌کند اما ثابت می‌کند محیط، نقش چشم‌گیری در توانایی شناختی افراد دارد.
مطالعات قبلی به این نتیجه رسیده بودند که والدین تحصیل‌کرده، بیشتر تمایل دارند هنگام صرف شام با فرزندانشان صحبت کنند یا آنها را به موزه ببرند یا هنگام خواب برای فرزندانشان داستان بخوانند. به گفته پروفسور کندلر، پروفسور روان‌شناسی و ژنتیک و مولکول انسان :” ما تاثیر ژنتیک را بر توانایی شناختی تکذیب نمی‌کنیم اما اینکه بگوییم فقط ژنها موثر اند، ایده خامی است. درباره این موضوع که والدین تحصیل کرده فرزندان خود را به گونه‌ای تربیت می‌کنند که باهوش‌تر خواهند شد، مدارکی وجود دارد و این توانایی تنها ناشی از ژنتیک نیست. “

منبع:

medicalnewstoday.com

ارسال دیدگاه