چه افرادی باید تست غربال گری برای سل دهند؟

199 بازدید

مطالب مرتبط

zafghanغربالگری یعنی افرادی که سالم هستند و علامتی ندارند برای TB تست بدهند. عکسبرداری و آزمایش توبرکولین برای غربال گری استفاده می‌شوند. گاهی اوقات از آزمایش خون گاما نیز استفاده می‌شود. در موارد زیر تست غربال گیری توصیه می‌شود:
– داشتن تماس نزدیک باTB فعال
– افرادی که از کشورهای دارای شیوع بالای TB تازه وارد کشور می‌شوند.
– افرادی که به دلیل شغلی که دارند در معرض ابتلا قرار می‌گیرند مثل کادر درمان، نگهبانان زندان‌ها و غیره
– افراد بی خانمان که در خیابان‌ها یا در هتل زندگی می‌کنند.

منبع:

www.Webmed.com

ارسال دیدگاه