حقوق بیمار در اتاق عمل

396 بازدید

مطالب مرتبط

 manshoor-otaghe-amal

راهنمای اخلاقی درخصوص رعایت تعهدات حرفه ای دراتاق عمل به شرح زیر پیشنهاد می گردد:

این حق بیمار است که هنگام پذیرش دراتاق عمل با منشورحقوق بیماردراتاق عمل آشنا شود.
این حق بیماراست که درصورت تمایل قبل ازعمل با محیط اتاق عمل آشنا شود.
این حق بیمار است که درباره ی روش های مختلف جراحی موجود برای درمان بیماری اش، از پزشک مربوطه توضیح بخواهد.
این حق بیمار است که شیوه ی جراحی و بیهوشی خود را با توجه به مزایا و معایب هر روش انتخاب نماید.
این حق بیمار است درمورد هرگونه اقدام اعم از بیوپسی، نمونه برداری یا هرگونه استفاده ازاجزای بدنش که به منظورپژوهش یا آزمایش انجام می گیرد، قبل ازعمل اطلاع یافته و رضایت آگاهانه ای بدین منظور از وی گرفته شود.
این حق بیمار است که جراح، متخصص بیهوشی، انترن، رزیدنت، دانشجو و پرسنل حاضردراتاق عمل را شناخته و رتبه ی علمی هریک را بداند.
این حق بیمار است که درحین انتقالش به اتاق عمل پوشش اسلامی ،شان ومقام انسانی وی حفظ شود.
این حق بیمار است که وقت او ارزشمند شمرده شود و باتوجه به اضطرابی که دارد 1 ساعت قبل ازآغاز عمل، به اتاق عمل فراخوانده نشود.
این حق بیمار است که معاینه وی تنها درصورت ضرورت و در داخل اتاق عمل و با حفظ حریم خصوصی انجام گیرد.
این حق بیمار است که پوشش اسلامی او قبل، حین و بعد ازعمل حفظ شود.
این حق بیمار است که قبل از درپ کردن(استفاده از پوشش استریل به عنوان پوشش بیمار هنگام عمل)، جنس مخالف دراتاق حضور نداشته باشد.
این حق بیمار است که تطبیق جنسیتی با تکنسین اتاق عمل درطول عملش رعایت شود.
این حق بیمار است که اکسپوز(برهنه کردن) قسمت های مختلف بدن وی تنها به قسمت موردنیاز محدود شود. بدین منظوراستفاده از لباس دوتکه برای بیماران توصیه می شود.
این حق بیمار است که اکسپوز(برهنه کردن) قسمت های مختلف بدن او تنها درموارد ضروری و در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد.
این حق بیمار است که در طی عمل کسانی دراتاق عمل حضور داشته باشند که حضورشان واقعا ضروری است.
این حق بیمار است که بعد ازعمل، درد ناحیه ی جراحی اش کنترل شود.
این حق بیمار است که اطلاعات خصوصی پرونده ی پزشکی وی در حضور پرسنل و افرادی که اطلاع آن ها ازپرونده ی پزشکی بیمارضروری نیست، بازگو نشود.
این حق بیمار است که اطلاعات مربوط به پرونده ی پزشکی اش تنها درصورت تمایل برایش شرح داده شود.
این حق بیمار است که اطلاعات پرونده ی پزشکی اش کاملا محرمانه بماند.
این حق بیمارست که پرسنل اتاق عمل با سوء استفاده ازشرایط ویژه ی بیمارتحت بیهوشی و باتوجه به عدم توانایی وی درحراست ازاطلاعات پزشکی محرمانه ی خود، اسرارپزشکی وی را افشا ننمایند
این حق بیمار است که اطلاعات پزشکی محرمانه ی وی دربخش های اطلاعاتی و بایگانی بیمارستان دراختیار افراد صادق و امین قراربگیرد.

منبع:

http://medical-ethics.blogfa.com

ارسال دیدگاه