منشور حقوق بیمار در آزمایشگاه

308 بازدید

مطالب مرتبط

manshoor-azmayeshgahدر آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي، شايسته است حقوق و نياز هاي مراجعه كنندگان رعايت گردد و ضمن محترم شمردن آن ها، این حقوق به اطلاعشان رسانيده شود.

حقوق بیمار در آزمایشگاه

¤ حق مراجعه كنندگان در حفظ شان و احترام و تكريم آن ها توسط كاركنان و درك شرايط خاص روحي و جسمي آنان.
¤ حق مراجعين در دريافت اطلاعات كامل در ارتباط با هزينه آزمايش ها.
¤ حق دريافت اطلاعات اضافي و جانبي در يك محدوده خاص در صورتي كه از گروه و كادر پزشكي باشند .
¤ حق مراجعين در ارتباط با اطلاع از تداخلات داروئي رايج در نتايج آزمايشگاهي
¤ حق مراجعين جهت دريافت جواب اورژانس در حداقل زمان ممكن و تعيين شده توسط آزمايشگاه .
¤ حق مراجعين آزمايشگاه جهت اطلاع از علت تكرار نمونه گيري و در صورتي كه علت ناكافي بودن نمونه باشد آزمايشگاه ملزم به اطلاع رساني تلفني سريع به مراجعين مي باشد.
¤ آزمايشگاه ملزم است جهت بيماران سالمند (بالاي 65 سال) و معلول جسمي تسهيلات ويژه در حوزه پذيرش و نمونه برداري فراهم نمايد .
¤ حق مراجعين جهت نمونه برداري در يك فضاي ايزوله و مجزا.
¤ حق مراجعين در دريافت اطلاعات از نمونه بردار جهت پيشگيري از عوارض نمونه گيري.
¤ حق بيمار جهت حداقل زمان انتظار در حوزه پذيرش و جوابدهي.
¤ حق مراجعين در استفاده از تسهيلات رفاهي مناسب در پذيرش و نمونه برداري از جمله سرويس بهداشتي پاكيزه و استاندارد و صندلي انتظار مناسب.

محدوده خواسته هاي مراجعين

اطلاع و آگاهي مراجعين آزمايشگاه از محدوده خواسته هاي غير منطقي و غير مجاز از آزمايشگاه كه برخي ز آنان شامل موارد ذیل می باشد:
¤ اصرار در دريافت شفاهي و تلفني نتايج آزمايش.
¤ استفاده از دفترچه درماني افراد غير.
¤ اصرار بر پذيرش نسخ معيوب توسط آزمايشگاه ( نسخ داراي خط خوردگي و بدون پشت نويسي پزشك يا تاريخ مخدوش يا دورنگ بودن موارد نوشته شده در نسخ و …)
¤ توهين و بي احترامي به متصديان پذيرش و جوابدهي و نمونه برداري بدون هيچ دليل محكمه پسند.
¤ بيان اعتراض با صداي بلند در فضاي آزمايشگاه كه موجبات آزردگي و ناراحتي سايرين گردد.
¤ بيان اعتراض و بحث بي مورد با افراد غير مسئول در فضاي عمومي آزمايشگاه.
¤ عدم رعايت شرايط سالمندان و افراد بدحال كه آزمايشگاه ملزم به نمونه برداري خارج از نوبت از آنان مي باشد.

 

منبع:

http://pglab.ir/index.php

 

ارسال دیدگاه