آیا طبیعی است که نوزادم گاهی خود را به عقب پرت می کند؟

119 بازدید

مطالب مرتبط


در هر حال بخاطر داشته باشید که
نوزاد شما در حال بزرگ شدن است و تمام این رفتارها برای این است که بتواند استقلال
خود را به دست آورد. پس همیشه خونسرد باشید و از بزرگ شدن نوزادتان لذت ببرید.

آیا طبیعی است که نوزادم گاهی خود را به عقب پرت می کند؟ 

اینکار کاملا طبیعی است و تقریبا همه نوزادان این کار را انجام می دهند. پزشکان معتقدند اینکار به دلیل غلبه احساسات کنترل نشده بر حس امنیت و کنترل بدنی نوزاد می باشد. بنابراین با وجود اینکه اینکار برای نوزاد شما بی خطر نیست، ولی او توانایی متوقف کردن خود را ندارد. در حدود ۹ ماهگی کودک می تواند احساسات و خواسته های خود را بشناسد و مثلا هنگامیکه به خواسته اش نمی رسد احساس عصبانیت می کند. نکته مهم این است که هرگز نمی توان پیش بینی کرد که چه موقع نوزاد خود را به پشت پرت می کند. به همین دلیل شما باید همیشه حواستان جمع باشد و آماده باشید. زمانیکه نوزاد در آغوش شما بی تابی می کند حواستان را بیشتر جمع کنید چون هر لحظه ممکن است خود را به عقب پرت کند. در این مواقع دو کار می توانید انجام دهید. یکی اینکه نوزاد را محکم تر از قبل در آغوش بگیرید و دستتان را پشتش قرار دهید. دوم اینکه او را روی یک سطح صاف قرار دهید و یک بالشت یا تشک نرم پشتش بگذارید که اگر می خواهد خود را به عقب پرت کند صدمه نبیند. 

اصلا نگران نباشید. اینکار نمی تواند نشانه مشکل فیزیکی جدی باشد. گنبدی شدن بدن در حین تشنج همراه با لرزش عضلات بوده و اصلا به این کار شبیه نیست.

 اگر نوزاد این کار را بعد از غذا خوردن به همراه پیچیدن گاز در معده، خم کردن بازوها، چرخاندن سر به یک طرف بدن انجام می دهد می توان به رفلاکس معده به مری شک کرد.

ارسال دیدگاه