آیا گرفتن دست و بلند کردن کودک نوپا می تواند به کودک آسیب بزند؟

143 بازدید

مطالب مرتبط

گرفتن دست و بلند کردن کودک نوپا تمرین بسیار خوبی است. کودک شما تا زمانیکه پاهایش به اندازه کافی قوی نشده باشد این کار را انجام نمی دهد بنابراین نیازی به نگرانی نیست حتی اگر کودک هنگام ایستادن تلوتلو می خورد. اغلب نوزادان حوالی ۹ ماهگی شروع به ایستادن می کنند یعنی زمانیکه ماهیچه های مورد نیاز برای راه رفتن ساخته و قوی می شوند. البته باید همیشه مراقب نوزاد خود باشید زیرا هر لحظه امکان دارد حین تمرین ایستادن زمین بخورد. 

مادرها اغلب نگران آن هستند که ایستادن به ستون فقرات یا کمر فرزندشان آسیب برساند. بارها در مهمانی یا دورهمی های خانوادگی شنیده ایم که دیگران می گویند کودک را روی پاهایش نگه ندارید "بد است"

. آیا واقعا اینطور است؟

ارسال دیدگاه