یازده توصیه تغذیه ای ضروری برای بیماران مبتلا به سنگ های کلسیمی ناشی از دفع بیش از حد کلسیم از طریق ادرار

یازده توصیه تغذیه ای ضروری برای بیماران مبتلا به سنگ های کلسیمی ناشی از دفع بیش از حد کلسیم از طریق ادرار

هیپر کلسی اوری یا دفع بیش از حد کلسیم از طریق ادرار، در حدود 5 تا 10 درصد از افراد جامعه را مبتلا می سازد و شایع ترین علت قابل تشخیص در مورد بیماری سنگ های کلسیمی کلیوی می باشد.
به همه بیماران مبتلا به هیپر کلسی اوری به منظور کاهش دفع کلسیم از طریق ادرار، افزایش کارایی درمان های پزشکی و همچنین کاهش تشکیل و عود سنگ های کلسیمی رعایت نکات تغذیه ای زیر توصیه می شود.

بیشتر بخوانید
1 2 3