اخلاق پزشکی

اخلاق پزشکی

;یک ماه پیش پای “راجنر دران” بدون اطلاع دادن به وی در یک عمل جراحی از بدنش جدا شد. خانواده و پزشک جراح این بیمار که حاضر به انجام این عمل حیاتی و از دست دادن پایش نبود، به وی به دروغ اطمینان خاطر دادند که این عمل برای رساندن خون به پای وی ضروری بوده و پای وی قطع نخواهد شد.

بیشتر بخوانید

خودمراقبتی؛ آری!

خودمراقبتی؛ آری!

زندگی و زیستن پدیده‌هایی پویا و در حال تغییرند بنابراین سلامت را می‌توان داشتن توان تطابق مستمر با نیازها، انتظارات و محرك‌های در حال تغییر دانست. از آنجا كه توانایی‌های بالقوه افراد مختلف متفاوت است، نیازهای سلامت هر فرد نیز متفاوت است.

بیشتر بخوانید

خود درمانی؛ نه!

خود درمانی؛ نه!

همه ما کم و بیش با افرادی در خانه و محل کار خود برخورد داشته‌ایم که به محض احساس یک ناخوشی و بیماری در خود و دیگران، دست به نسخه می‌شوند و پشت سرهم توصیه‌های دارویی را ردیف می‌کنند:

بیشتر بخوانید

طب ماهواره ای

طب ماهواره ای

قرص ها و داروهای مختلف این روزها به بهانه ای برای تجارت تبدیل شده اند و بازار داروهای لاغری، چاقی، ترک اعتیاد، محرک های ج/ن/س/ی داغ است. این در حالی است که تبلیغات این روزها با پیشرفت فن آوری ارتباطات به یکی از ابزارهای مهم اقتصادی تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید

برچسب اصالت دارو

برچسب اصالت دارو

در ایران، در این آشفته بازار عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی که بسیاری از آنها تقلبی و مخل سلامت بوده و به صورت غیر قانونی و قاچاق وارد کشور می‌شوند و یا اینکه کالاهای تقلبی تحت پوشش انواع تبلیغات و اعتبار مارک‌های معروف بوده و با استفاده از شیوه‌های بسیار پیشرفته جعل و تقلب وارد بازار شده و عرضه می‌گردند.

بیشتر بخوانید

قاچاق و تقلب دارویی

قاچاق و تقلب دارویی

موضوع تقلب يکي از قديمي ترين معضلات بشر بوده و مي باشد. تقلب به معناي عام در واقع جعل هويت بوده و هويت، ملاک و معيار انتخاب مي باشد که يکي از بديهي ترين حقوق عقلي، منطقي، شرعي، قانوني و انساني انسان مي باشد. بر اين اساس هرگونه جعل هويت در جهت ايجاد انحراف در انتخاب افراد نقض حقوق مسلم و مورد اشاره بوده و نيازمند توجه و برخورد لازم مي باشد.

بیشتر بخوانید

مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم(DPIC)

مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم(DPIC)

آیا می دانید داروی شما به چه منظور تجویز شده است ؟ آیا از نحوه مصرف صحیح، نگهداری، عوارض و تداخلات داروی خود مطلع هستید؟ آیا می دانید در هنگام مسمومیت دارویی یا غذایی و مواد شوینده چه باید کرد؟ آیا با سامانه تلفنی داروها و سموم آشنا هستید؟

بیشتر بخوانید

حقوق داروساز در داروخانه

حقوق داروساز در داروخانه

از آنجایی ﻛﻪ ﺣﺮﻓﻪ داروﺳﺎزي در ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي از ﻗﺪاﺳﺖ و ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ وﻳﮋه‌ايﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺷﺮح ﻣﻘـﺪس اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺎدﻳﺚ و رواﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻌﺪد ارزش ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺣﺮﻓـﻪ ﻗﺎﺋـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ، ﺿـﺮورت اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق داروﺳﺎزان از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻬﻢ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ.

بیشتر بخوانید
1 2 3