منشور حقوق بیمار در داروخانه

منشور حقوق بیمار در داروخانه

در راستاي تبيين حقوق بيمار در مؤسسات دارويي و ارتقاي كيفيت خدمات و همچنين به منظور بهبود و ارتقاي شاخص‌هاي سلامت جامعه و اجراي ماده يك قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ماده 2 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصوب مجلس شوراي اسلامي و آئين‌نامه‌هاي مربوط بدين وسيله منشور حقوق بيمار در داروخانه به شرح زير ابلاغ مي‌گردد:

بیشتر بخوانید

منشور حقوق بيماران

منشور حقوق بيماران

يكايك افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به كرامت انسان‌ها مي‌باشند. اين امر در شرايط بيماري از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. بر اساس قانون اساسي توجه به كرامت والايانساني از اصول پايه نظام جمهوري اسلامي بوده، دولت موظف است خدمات بهداشتي‌ – درماني را براي يكايك افراد كشور تأمين كند.

بیشتر بخوانید

داروساز کیست؟

داروساز کیست؟

;داروساز، در دسترس ترین عضو از تیم خدمات سلامت است که بیماران می توانند به آن ها مراجعه کنند، داروساز مکمل حلقه درمانی است. همگام با افزایش آگاهی های عمومی و مراجعه بیشتر مردم به داروسازان، نقش آنان نیز در ارائه خدمات مراقبت های اولیه روز به روز افزایش می یابد.

بیشتر بخوانید

آشنایی با نسخه های درمانی

آشنایی با نسخه های درمانی

یک توصیه کتبی دارویی است که توسط پزشک ، دندانپزشک و … داده شده است . در هر نسخه باید عوامل ( داروی مشخص ، دوزاژ معلوم ، بیمار معین و زمان مشخص) به روشنی بیان شده باشد.

بیشتر بخوانید

بیمه درمانی

بیمه درمانی

همه‌ قوم‌ها و تمدن‌های کهن کوشيده‌اند به شيوه‌ای زيان‌های رسيده به خود را کاهش دهند. از زمان‌های دور مردم جواهر و چيزهای ارزشمند خود را برای روزهای گرفتاری نگهداری می‌کردند و هنوز هم چنين شيوه‌ای وجود دارد. گاهی چيزهای با ارزش را به پرستشگاه‌ها می‌سپردند و در برابر نگهداری از آن‌ها نيز هزينه‌ای پرداخت می‌کردند.

بیشتر بخوانید
1 2 3