آرتروز چیست؟

آرتروز چیست؟

داخل مفصل، بافت غضروفی وجود دارد که از ساییده شدن استخوان‌ها بر روی هم جلوگیری می‌کند. آرتروز هنگامی رخ می‌دهد که غضروف مفاصل ساییده و تجزیه می‌شود. استخوان‌ها شروع به ساییده شدن بر روی هم می‌کنند و باعث درد و سخت شدن حرکت مفاصل می‌شوند.

بیشتر بخوانید