خود ارضایی در کودکان

خود ارضایی در کودکان

راجع به استمنا یا خودارضایی در تمام جوامع بشری،ملل و اقوام با فرهگ های مختلف بحث بسیار صورت گرفته است .این نشان از عالم گیربودن مسئله دارد.

بیشتر بخوانید

تربیت جنسی کودک و نوجوان

تربیت جنسی کودک و نوجوان

یکی از غرایزی که خداوند در وجود انسان به ودیعه گذاشته و از بدو تولد تا هنگام مرگ با او همراه است، غریزه جنسی است.در صورتی که غریزه جنسی به صورت مشروع و درست و به موقع ارضا شود موجبات بقای نسل ،رشد و تعالی و تکامل انسان را فراهم می کند و درغیر این صورت باعث ذلالت و گمراهی فرد می شود.

بیشتر بخوانید