آموزش جنسی از چه سنی شروع می شود؟

آموزش جنسی از چه سنی شروع می شود؟

به طور کلی آموزش جنسی از زمانی که جنسیت کودک مشخص می شود، شروع می گردد. نوع لباس ها و رنگ متناسب با جنسیت آن ها، اسمی که متناسب با جنسیت آن ها انتخاب می شود و حتی رنگ اتاق، فرش، کمد و وسایل آن ها. ولی به طور مجزا از حدود سن 2/5 الی 3 سالگی آموزش جنسی شروع می شود.

بیشتر بخوانید

تربیت جنسی کودک و نوجوان

تربیت جنسی کودک و نوجوان

یکی از غرایزی که خداوند در وجود انسان به ودیعه گذاشته و از بدو تولد تا هنگام مرگ با او همراه است، غریزه جنسی است.در صورتی که غریزه جنسی به صورت مشروع و درست و به موقع ارضا شود موجبات بقای نسل ،رشد و تعالی و تکامل انسان را فراهم می کند و درغیر این صورت باعث ذلالت و گمراهی فرد می شود.

بیشتر بخوانید