مرزشناسی بیمار و پزشک

مرزشناسی بیمار و پزشک

یکی از دغدغه‌ها و گرفتاری‌های اسفبار پزشکان در مواجهه با بیماران به‌ خصوص در مراکز دولتی و تامین اجتماعی، پدیده اصرار مکرر به تجویز داروهای درخواستی ایشان است.رسمی که به نظر می‌رسد بهتر است به سرعت توسط محققان و کارشناسان و مسئولین ریشه یابی شده و علاجی برای آن جست ‌وجو شود.

بیشتر بخوانید

23 درصد کودکان، قربانی تهدید‌های دنیای مجازی می‌شوند

23 درصد کودکان، قربانی تهدید‌های دنیای مجازی می‌شوند

مروری بر 36 مطالعه رسانه‌ای نشان می‌دهد 23 درصد کودکان و نوجوانان گزارش داده اند که قربانی تهدید‌های سایبری شده اند.

بیشتر بخوانید