اختلال هویت جنسی در کودکان

اختلال هویت جنسی در کودکان

هویت جنسی یعنی احساس درونی مرد یا زن بودن. پسری که هویت مردانه دارد، لباس پسرانه می پوشد و رفتارش پسرانه و مردانه است.دوست دارد با مردان و پسرها معاشرت کند و حتی اگر او را با اسم دخترانه صدا کنند، شدیدا به او برمی خورد و ناراحت می شود.

بیشتر بخوانید