کاهش سن بلوغ و افزایش آسیب‌های اجتماعی دختران!

کاهش سن بلوغ و افزایش آسیب‌های اجتماعی دختران!

اینجاست که این پرسش مطرح می‌شود که در بحث سلامت چرا دختران با فقر حرکتی مواجهند؟ باید پرسید چند سالن ورشی در اختیار زنان و دختران است؟ و اگر سالن مشترک است چه ساعت‌های برای استفاده زنان و دختران است و چه ساعت‌هایی برای استفاده مردان. .یعنی فقر حرکتی از سن دبستان در زنان ما شروع شده است. این وضع ادامه پیدا می‌کند و تا جوانی و میانسالی استمرار می‌یابد، منجر به بیماری‌هایی می‌شود که…

بیشتر بخوانید