نقش داروسازان در بهداشت عمومی

نقش داروسازان در بهداشت عمومی

بهداشت عمومی در رأس دستور كار سیاستگذاران سلامتی و بهداشت می باشد. سیاست دولت انگلستان در این رابطه تحت عنوان «نجات و حفظ زنده ها: سلامت ملی ما» شامل طرح و دستور كار كامل بهداشت می باشد.

بیشتر بخوانید