تشنج ناشی از تب چیست؟

تشنج ناشی از تب چیست؟

تشنج ناشی از تب تشنجی است که می تواند در زمان بروز تب در بچه ها رخ دهد. این بیماری در اطفال سه ماه تا کودکان شش سال رخ می دهد و بیش ترین شیوع آن در ۱۲ تا ۱۸ ماهگی است. معمولا این تشنج چند دقیقه طول می کشد و در تب بالای ۳۸ درجه سانتی گراد اتفاق می افتد. هرچند ممکن است تشنج ناشی از تب به نظر نگران کننده بیاید، معمولا با…

بیشتر بخوانید