تربیت جنسی کودک و نوجوان

تربیت جنسی کودک و نوجوان

یکی از غرایزی که خداوند در وجود انسان به ودیعه گذاشته و از بدو تولد تا هنگام مرگ با او همراه است، غریزه جنسی است.در صورتی که غریزه جنسی به صورت مشروع و درست و به موقع ارضا شود موجبات بقای نسل ،رشد و تعالی و تکامل انسان را فراهم می کند و درغیر این صورت باعث ذلالت و گمراهی فرد می شود.

بیشتر بخوانید