23 درصد کودکان، قربانی تهدید‌های دنیای مجازی می‌شوند

23 درصد کودکان، قربانی تهدید‌های دنیای مجازی می‌شوند

مروری بر 36 مطالعه رسانه‌ای نشان می‌دهد 23 درصد کودکان و نوجوانان گزارش داده اند که قربانی تهدید‌های سایبری شده اند.

بیشتر بخوانید