تاریخچه پزشک خانواده!

تفکر پزشک خانواده در كشور ما ریشه در فرهنگ ایراني اسلامي دارد و سابقه آن به قرن ها قبل باز مي گردد. در تایيد این گفته، سخني حکيمانه از دانشمند بزرگ كشورمان حکيم زكریاي رازي مي تواند اثبات گر این مطلب باشد آنجا كه مي گوید: “مریض باید كه از ميان اطباي موثق به یک تن اقتصار ورزد، زیرا كسي كه نزد پزشکان متعددي برود، بسيار احتمال دارد كه در معرض خطاي هر یک از…

بیشتر بخوانید

طرح پزشک خانواده چیست؟

پزشک خانواده مقدمه در جمهوری اسلامی ایران سلامت به عنوان یک حق شناخته شده است و در اصول متعددی از قانون اساسی بر این مساله تاکید شده است. در کشور عزیز ما بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تلاش های زیادی برای استقرار یک نظام سلامت مطلوب که پاسخگوی تمام نیازهای جامعه باشد انجام شده است که طراحی و استقرار نظام شبکه های بهداشتی درمانی کشور مهم ترین این تلاشها بوده است. یکی از نکات…

بیشتر بخوانید