تعرفه خدمات حرفه ای داروساز(حق فنی)

تعرفه خدمات حرفه ای داروساز(حق فنی)

امروزه نقش داروساز در داروخانه توسط نهاد‌های بین‌المللی (سازمان بهداشت جهانی) و همچنین سازمان‌های نظارتی در سطح ملی (ازجمله سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران) به روشنی تبیین شده است. بدیهی است که تنها وظیفه دکتر داروساز در داروخانه، ارائه مشاوره دارویی به بیمار نیست که احیانا در صورت انجام‌نشدن آن، سایر مسئولیت‌های او نادیده گرفته شود.

بیشتر بخوانید