نقش داروسازان در بهداشت عمومی

نقش داروسازان در بهداشت عمومی

بهداشت عمومی در رأس دستور كار سیاستگذاران سلامتی و بهداشت می باشد. سیاست دولت انگلستان در این رابطه تحت عنوان «نجات و حفظ زنده ها: سلامت ملی ما» شامل طرح و دستور كار كامل بهداشت می باشد.

بیشتر بخوانید

داروساز کیست؟

داروساز کیست؟

;داروساز، در دسترس ترین عضو از تیم خدمات سلامت است که بیماران می توانند به آن ها مراجعه کنند، داروساز مکمل حلقه درمانی است. همگام با افزایش آگاهی های عمومی و مراجعه بیشتر مردم به داروسازان، نقش آنان نیز در ارائه خدمات مراقبت های اولیه روز به روز افزایش می یابد.

بیشتر بخوانید