سوگند نامه های پزشکی

سوگند نامه های پزشکی

علم اخلاق یا ethics در دنیا تاریخچه ای طولانی با سابقه بیش از ۲۵۰۰ سال دارد. در قرون قبل از میلاد مسیح(ع) فرهنگ یونانی و رومی كه تحت تاثیر فرهنگ ایرانیان و تمدن شرق بود در غرب گسترش داشته است.

بیشتر بخوانید