شپش ناحیه تناسلی و بدن

شپش ناحیه تناسلی و بدن

شپش ها حشراتی هستند که خون انسان را می مکند و انگل بدن انسان محسوب می شوند. شپش ها 1تا 3 میلی متر طول و 3 جفت پا دارند که باعث شده است چنگال قوی داشته باشند.

بیشتر بخوانید