واژه ها و تعاریف نهایی شده ی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

واژه ها و تعاریف نهایی شده ی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

ا ● بستری شده بیماری است که در بیمارستان پذیرش شده و بری دریافت خدمات و مراقبت های درمانی به بخش بستری منتقل شده باشد. ● تخت بیمارستانی به تختی گفته می شود که جهت بستری شدن بیماران برای دریافت خدمات درمانی در بیمارستان تعبیه شده و از امکانات تشخیصی، درمانی، پشتیبانی و خدماتی بهره مند باشند. ● تخت ثابت به تختی در بیمارستان گفته می شود که هنگام تصویب طرح ساخت بیمارستان و یا…

بیشتر بخوانید

تاریخچه پزشک خانواده!

تفکر پزشک خانواده در كشور ما ریشه در فرهنگ ایراني اسلامي دارد و سابقه آن به قرن ها قبل باز مي گردد. در تایيد این گفته، سخني حکيمانه از دانشمند بزرگ كشورمان حکيم زكریاي رازي مي تواند اثبات گر این مطلب باشد آنجا كه مي گوید: “مریض باید كه از ميان اطباي موثق به یک تن اقتصار ورزد، زیرا كسي كه نزد پزشکان متعددي برود، بسيار احتمال دارد كه در معرض خطاي هر یک از…

بیشتر بخوانید

طرح پزشک خانواده چیست؟

پزشک خانواده مقدمه در جمهوری اسلامی ایران سلامت به عنوان یک حق شناخته شده است و در اصول متعددی از قانون اساسی بر این مساله تاکید شده است. در کشور عزیز ما بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تلاش های زیادی برای استقرار یک نظام سلامت مطلوب که پاسخگوی تمام نیازهای جامعه باشد انجام شده است که طراحی و استقرار نظام شبکه های بهداشتی درمانی کشور مهم ترین این تلاشها بوده است. یکی از نکات…

بیشتر بخوانید

منشور حقوق بيماران

منشور حقوق بيماران

يكايك افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به كرامت انسان‌ها مي‌باشند. اين امر در شرايط بيماري از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. بر اساس قانون اساسي توجه به كرامت والايانساني از اصول پايه نظام جمهوري اسلامي بوده، دولت موظف است خدمات بهداشتي‌ – درماني را براي يكايك افراد كشور تأمين كند.

بیشتر بخوانید