هوشمندانه خوردن ویژگی ضروری یک برنامه غذایی سالم برای کودکان و نوجوانان

هوشمندانه خوردن ویژگی ضروری  یک برنامه غذایی سالم برای کودکان و نوجوانان

هوشمندانه خوردن يعني دقت در اين که:
1. چه چيزهايي بخورم تا سالم بمانم
2. چه مقدار بخورم تا سالم بمانم
3. چه زمان هايي و چگونه بخورم تا سالم بمانم

بیشتر بخوانید