آیا طبیعی است که نوزادم گاهی خود را به عقب پرت می کند؟

آیا طبیعی است که نوزادم گاهی خود را به عقب پرت می کند؟

در هر حال بخاطر داشته باشید که نوزاد شما در حال بزرگ شدن است و تمام این رفتارها برای این است که بتواند استقلال خود را به دست آورد. پس همیشه خونسرد باشید و از بزرگ شدن نوزادتان لذت ببرید. آیا طبیعی است که نوزادم گاهی خود را به عقب پرت می کند؟  اینکار کاملا طبیعی است و تقریبا همه نوزادان این کار را انجام می دهند. پزشکان معتقدند اینکار به دلیل غلبه احساسات کنترل…

بیشتر بخوانید