ویروس هرپس چیست؟

ویروس هرپس چیست؟

در حال حاضر 8 عضو از خانواده ی ویروس انسانی شناسایی شده است. این گروه از ویروس ها قابلیت تطابق با شرایط مختلف را دارا هستند. نام این گروه از ویروس ها از لغت یونانی HERPIN به معنای خزش گرفته شده است که ماهیت مزمن بودن، نهفتگی و عود مجدد را توصیف می کند.

بیشتر بخوانید