هیدروکلروتیازید (Hydrochlorothiazide)

توصیه های مهم داروساز به بیمار 1. دارو را صبح مصرف کنید. در صورتی که بیش از یک بار در روز دارو را مصرف می‌کنید آن را دیر‌تر از ساعت 6 عصر میل نکنید.2. می‌توانید دارو را با غذا یا با شکم خالی میل نمایید‌. در صورتی که مشکل گوارشی دارید آن را با غذا میل کنید.3. در صورتیکه مبتلا به پر فشار خونی هستید و دارو را به منظور کنترل فشار خون مصرف می‌کنید،…

بیشتر بخوانید