آبله مرغان

آبله مرغان

آبله‌مرغان (واریسلا)، عفونتی ویروسی است که باعث تحریک پوستی تاول‌مانند همراه با خارش می‌شود. آبله‌مرغان برای کسانی که تا به حال به آن مبتلا نشده یا واکسن دریافت نکرده‌اند، بسیار مسری است. قبل از واکسیناسیون رایج آبله‌مرغان، همه مردم قبل از رسیدن به بزرگسالی به آبله‌مرغان مبتلا می‌شدند که گاهی به مشکلات جدی منجر می شده است.

بیشتر بخوانید