رژیم غنی از پتاسیم و حفاظت از کلیه بیماران دیابتی

رژیم غنی از پتاسیم و حفاظت از کلیه بیماران دیابتی

بیماران دیابتی در روند بیماری خود، در معرض ابتلا به بیماری‌ها و آسیب‌های سلامتی گوناگونی قرار دارند؛ یکی از آن‌ها، آسیب کلیوی است.

مطالعات جدید به دنبال راهی برای از میان برداشتن این مشکلات به کمک رژیم غذایی است.

بیشتر بخوانید