ناباروری

ناباروری

ناباروری یک مشکل شایع می باشد که با عوارض روانی، اقتصادی، دموگرافیک و پزشکی همراه است. ناباروری به صورت عدم بارداری بعد از یک سال نزدیکی مرتب بدون استفاده از روش های جلوگیری از بارداری در زنان کمتر از 35 سال و بعد از شش ماه در زنان بالای 35 سال تعریف می شود.

بیشتر بخوانید