یاسمین کنتراسپتیو (DE)

توصیه های مهم داروساز به بیمار 1. جهت آگاهی از نحوه صحیح مصرف دارو، بروشور داخل بسته را مطالعه نمایید.2. دارو را در روزهای مختلف در یک زمان مشخص مثلاً با شام یا در هنگام خواب مصرف کنید.3. در صورت بروز مشکلات گوارشی دارو با غذا مصرف شود.4. دارو را تا اتمام بسته آن، به مدت 28 روز مصرف کنید. سپس بسته بعدی را شروع کنید. 5. اولین روز مصرف دارو، برابر با اولین روز…

بیشتر بخوانید