یوروفولیتروپین (Urofollitropin)

توصیه های مهم داروساز به بیمار 1. این دارو به صورت عضلانی یا زیر جلدی تجویز می‌شود. پس از تزریق ناحیه تزریق را به ارامی مالش دهید2. تزريق عضلاني بهتر است در ناحيه پشت انجام شود.3. بهتر است تزريق زير پوستي در ناحيه شکم انجام شود و تزريق در ناحيه ران انجام نشود مگر زماني که امکان تزريق در شکم وجود ندارد.4. در مواردی که دارو به منظور القای بارداری تجویز شده است، میزان استراحت…

بیشتر بخوانید