ریسک بروز سکته مغزی در زنان چاق بیشتر است!

471 بازدید

مطالب مرتبط


مطالعات نشان می دهد داشتن اضافه وزن با افزایش ریسک سکته ایسکمیک و کاهش ریسک سکته هموراژیک (خونریزی دهنده) همراه است.

 به گزارش مهر، طبق تحقیق جدید محققان، زنان چاق یا دارای اضافه وزن در معرض ریسک بالای بروز سکته ایسکمیک قرار دارند. در این نوع سکته جریان خون به سوی مغز مسدود می شود.

 

با این حال این مطالعه نشان می دهد این زنان کمتر در معرض بروز سکته مغزی هموراژیک قرار دارند؛ در این نوع سکته، عروق ضعیف خونی مغز پاره می شوند.

 

در این مطالعه، حدود ۱.۳ میلیون زن در بریتانیا با میانگین سنی ۵۷ سال به مدت ۱۲ سال تحت بررسی قرار گرفتند. از بین این تعداد، ۳۴۴,۵۳۴ نفر دارای شاخص توده بدنی سالم یعنی بین ۲۲.۵ تا ۲۵ بودند و ۲۲۸,۲۷۴ نفر دارای شاخص توده بدنی ۳۰ به بالا بودند.

 

یافته ها نشان داد در طول مدت تحقیق، ۲۰,۵۴۹ نفر دچار سکته مغزی شدند. در گروه دارای وزن سالم، ۰.۷ درصد (۲,۲۵۳ نفر) دچار سکته ایسکمیک و ۰.۵ درصد (۱۵۸۳ نفر) دچار سکته هموراژیک شدند.

 

از بین ۲۲۸,۲۷۴ زن در گروه چاق، ۱.۰ درصد (۲,۳۹۳ نفر) دچار سکته ایسکمیک و ۰.۴ درصد (۹۱۰ نفر) دچار سکته هموراژیک شده بودند.

 

طبق یافته های این مطالعه، به ازای هر ۵ واحد افزایش در میزان شاخص توده بدنی، ریسک سکته ایسکمیک تا ۲۱ درصد افزایش می یابد اما ریسک سکته مغزی هموراژیک تا ۱۲ درصد کاهش می یابد.

ارسال دیدگاه